„Łódzcy Zapaleńcy” z nowym zarządem

24.02.2018 członkowie Stowarzyszenia spotkali się na walnym zebraniu, podczas którego wybrano nowy zarząd. Na jego czele ponownie stanęła prezes Dr n. med. Maria Wiśniewska – Jarosińska. Wiceprezesem Stowarzyszenia kolejny raz została wybrana Monika Leder – Jankowska.

Do zarządu Stowarzyszenia „Łódzcy Zapaleńcy” weszły nowe osoby: Justyna Dziomdziora – sekretarz , Paulina Wesołek – skarbnik, Marta Dziedziela – członek zarządu. Zmiany dotyczą też komisji rewizyjnej, której członkami zostali: Ewa Soboń – Kosacz i Krzysztof Głębocki pełniący dotychczas w zarządzie funkcję skarbnika. Obecni na walnym zebraniu członkowie Stowarzyszenia zatwierdzili sprawozdania – merytoryczne i finansowe z działalności za rok 2017 i udzielili ustępującemu zarządowi absolutorium.

Monika Jankowska – Leder omówiła działalność Stowarzyszenia w 2017 roku i przedstawiła status bieżących projektów. Członkowie Stowarzyszenia skupili się w pierwszej kolejności na realizowanym projekcie badania pacjenckiego #KUPAPYTAŃ, które to jest obecnie największym przedsięwzięciem (skala ogólnopolska) Stowarzyszenia. Zaplanowane zostały również kolejne spotkania edukacyjne z cyklu #KUPAWIEDZY oraz ich tematyka. Dyskutowano także na temat wprowadzenia opłaty członkowskiej i związanych z nią korzyściach dla członków Stowarzyszenia oraz jak zachęcić członków organizacji do zaangażowania w prace na jego rzecz.  –  Rok 2018 wymaga od nas pełnej mobilizacji i aktywności. Tym bardziej cieszy fakt, że dołączają do nas nowe osoby. Świeża energia, nowe plany i pomysły – tego było nam trzeba. Spotkanie utwierdziło nas w przekonaniu, że jesteśmy zapaleni do dalszego działania – podsumowała spotkanie Monika Leder –Jankowska.