Nowy Rok, nowe plany, nowy Zarząd

19.01.2019 roku odbyło się walne zebranie Stowarzyszenia „Łódzcy Zapaleńcy” mające na celu podsumowanie działań w 2018 roku i omówienie planu aktywności w roku bieżącym. Na walnym zebraniu wybrano również nowy zarząd na czele, którego stanęła ponownie Dr n. med. Maria Wiśniewska – Jarosińska.

Wiceprezesem Stowarzyszenia została Justyna Dziomdziora. Do zarządu Stowarzyszenia dołączyła również Sara Pycia ze Śląska, która objęła funkcję Sekretarza. Skarbnikiem została ponownie Paulina Wesołek a Członkiem Zarządu Marta Dziedziela. Zmienił się również skład Komisji Rewizyjnej, której Przewodniczącym został Piotr Baranowski a Członkami: Dawid Świerczyński i Piotr Czerner – przedstawiciel Śląska. Ogromne podziękowania należą się wieloletniej Wiceprezes Zarządu Monice Leder-Jankowskiej oraz Ewie Soboń – Kosacz i Krzysztofowi Głębockiemu, za ich pracę, zaangażowanie i serce jakie włożyli w działalność Stowarzyszenia.

Obecni na walnym zebraniu członkowie Stowarzyszenia zatwierdzili sprawozdania – merytoryczne i finansowe z działalności za rok 2018 i udzielili ustępującemu zarządowi absolutorium. Prowadząca spotkanie Monika Jankowska – Leder omówiła działalność Stowarzyszenia w 2018 roku. Zaplanowane zostały również kolejne spotkania edukacyjne z cyklu #KupaWiedzy oraz ich tematyka. Dyskutowano także na temat wprowadzenia opłaty członkowskiej i związanych z nią korzyściach dla członków Stowarzyszenia oraz o tym, jak zachęcić pacjentów z NZJ do włączenia się w inicjatywy Stowarzyszenia.  – Mamy nadzieje, że powzięte plany uda nam się zrealizować w tym roku i dalej rozwijać pracę i działalność Stowarzyszenia „Łódzcy Zapaleńcy” – Justyna Dziomdziora.

Zarząd Stowarzyszenia

Maria Wiśniewska-Jarosińska –  Prezes Zarządu

Justyna Dziomdziora – Wiceprezes Zarządu

Sara Pycia – Sekretarz

Paulina Wesołek – Skarbnik

Marta Dziedziela – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Piotr Baranowski – Przewodniczący Komisji

Piotr Czerner – Członek Komisji

Dawid Świerczyński – Członek Komisji