Pismo „Łódzkich Zapaleńców” do Ministerstwa Zdrowia: refundacja Stelary (ustekinumabum)

W związku z postępem prac nad refundacją produktu leczniczego pod nazwą Stelara (ustekinumabum), w ramach programu lekowego: „Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (chLC)  (ICD-10 K50), Stowarzyszenie „Łódzcy Zapaleńcy” skierowało pismo do Ministra Zdrowia Macieja Miłkowskiego, z prośbą o informacje dot. aktualnego statusu sprawy.