Odpowiedź MZ – innowacyjne terapie w chorobie Leśniowskiego-Crohna

Dołączyliśmy do starań  środowiska lekarskiego i innych organizacji pacjentów, które mają na celu wdrożenie innowacyjnych terapii w ramach leczenia choroby Leśniowskiego-Crohna (ICD-10 K50). Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią odpowiedzi otrzymanej od Ministerstwa Zdrowia na pismo Stowarzyszenia.