Badanie #KUPAPYTAŃ zostało przeprowadzone w okresie luty-maj 2018 roku. Jego celem była ocena rzeczywistego stanu wiedzy pacjentów na temat terapii biologicznych, poznanie ich doświadczeń z terapią i jej dostępnością oraz oczekiwań względem idealnej terapii biologicznej.

#KUPAPYTAŃ to pierwsze w Polsce pacjenckie badanie na temat wiedzy, oczekiwań i dostępności terapii biologicznych w Polsce. Jego pomysłodawcą było Stowarzyszenie Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „Łódzcy Zapaleńcy”.

Kliknij i pobierz raport: