Ośrodki leczące NZJ w ramach programów lekowych (dane w oparciu o informator NFZ)

Stan na grudzień 2018